Oprávnenie a Copyright

Oprávnenie a Copyright

 

 

Všetky obrázky sú majetkom firmy Hellas a podliehajú autorským právam.

All images are the property of  company Hellas and subject to copyright.

Copyright Infringement

Ak si myslíte, že vaša práca bola skopírovaná spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, prosím, kontaktujte nás na telefónnych číslach  f.Hellas a my ich ihneď odstránime.

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes a copyright infringement, please contact us  at Hellas and we will remove them immediately.

VAŠA OBJEDNÁVKA