PODMIENKY POUŽÍVANIA PROGRAMU ODMENY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία με την επωνυμία Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα ( οδός Πεντέλης 41, 15235 Βριλήσσια), θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάσει της παρούσας, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρίας η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμά μου να ανακαλέσω τη συναίνεσή μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα επιβράβευσης, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

01

Πόντοι και Προνόμια

Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του Προγράμματος Επιβράβευσης ‘Simply Win’ (εφεξής το «Πρόγραμμα»), είναι η αναφορά του αριθμού κινητού τηλεφώνου του με το οποίο έγινε η εγγραφή/ταυτοποίησή του στο Πρόγραμμα. Για κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε είτε μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού site των Simply Burgers (simplyburgers.gr) αλλά και για κάθε τηλεφωνική παραγγελία, κερδίζετε πόντους ή αλλιώς Simply Points (SP). Για παραγγελία άνω των 8€ κερδίζετε 15 πόντους, ενώ για κάθε παραγγελία μεγαλύτερη των 25€ κερδίζετε επιπλέον Bonus 10 πόντων (Σύνολο 25 πόντους).

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο αριθμός πόντων και το ποσοστό έκπτωση να εξαργυρωθεί σε χρηματικό ποσό. Με την εξαργύρωση 100 πόντων κερδίζετε 1 ΔΩΡΕΑΝ BURGER MEAL ή SINGLE της επιλογής σας. Με την εξαργύρωση 70 πόντων κερδίζετε 1 ΔΩΡΕΑΝ CHICKEN STRIPS, ORIGINAL ή SPICY 4ων τεμαχίων. Με την εξαργύρωση 60 πόντων κερδίζετε 1 ΔΩΡΕΑΝ ΣΑΛΑΤΑ της επιλογής σας ενώ με την εξαργύρωση 50 πόντων κερδίζετε 1 ΔΩΡΕΑΝ CHEESECAKE της επιλογής σας.

Οι πόντοι είναι προσωπικοί και δεν μεταφέρονται ή ανταλλάσσονται με χρήματα. H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αναπροσαρμόζει ή να αντικαθιστά τον τρόπο υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης των αγορών.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης εφαρμόζεται και ισχύει μόνο στην Ελλάδα και μόνο στο δίκτυο των καταστημάτων της Εταιρίας στην Αττική.

02

Λήξη – Καταγγελία

Η εταιρία Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρία») έχει το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, το Πρόγραμμα και να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος του Προγράμματος.

Η εγγραφή του μέλους μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου παρέχει στο μέλος προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα επιβράβευσης SIMPLY WIN της εταιρίας Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Η εταιρία Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος του Προγράμματος με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρίας ή/και στο site αυτής. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολογία, το Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα επιβράβευσης.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή διακόψει το Πρόγραμμα, το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα επιβράβευσης που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.

Εάν το μέλος δεν έχει εξαργυρώσει τους πόντους του για 12 συνεχόμενους μήνες, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των κερδισμένων πόντων, ή ακόμα και να απενεργοποιήσει την εγγραφή του και αυτόματα να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που είχε αποκτήσει το μέλος μέχρι τότε.

Το ανώτατο όριο πόντων είναι 320 SP.

03

Γενικά

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα επιβράβευσης SIMPLY WIN, οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρία Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 18380 (εναλλακτικά στο 2117300020), είτε γραπτά μέσω του λογαριασμού του (απαιτείται δημιουργία λογαριασμού) στο ηλεκτρονικό site simplyburgers.gr, τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή προφορικής ή ηλεκτρονικής γραπτής επικοινωνίας αποστέλλοντας email με το σχετικό αίτημα στο info@simplyburgers.gr είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site www.simplyburgers.gr./en/contact.

04

Προσωπικά δεδομένα

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα επιβράβευσης δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα κάτωθι:

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο) που το μέλος έδωσε στην Εταιρία κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα SIMPLY WIN, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.

Ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα SIMPLY WIN δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εταιρία Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε., η οποία πρέπει να αποσταλεί μέσω mail στο info@simplyburgers.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site www.simplyburgers.gr./en/contact.

Με την συμμετοχή στο Πρόγραμμα SIMPLY WIN, ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του Προγράμματος.

05

Πολιτική ορθής χρήσης του Προγράμματος Επιβράβευσης ‘SIMPLY WIN’

Δεν είναι εφικτό, συνδυαστικό όφελος από διαθέσιμες προσφορές με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης SIMPLY WIN. Επίσης, οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσφορά, δεν προσμετρούν κερδισμένους πόντους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης SIMPLY WIN.

06

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στα πλαίσια της παρούσας, αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

07

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το Πρόγραμμα SIMPLY WIN, τα μέλη του Προγράμματος και οι χρήστες της ιστοσελίδας www.simplyburgers.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας καλώντας στον αριθμό 18380 (εναλλακτικά στο 2117300020), ή αποστέλλοντας mail στο info@simplyburgers.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site www.simplyburgers.gr./en/contact.

Vaša objednávka